Cost de oportunitate

Prin cost de oportunitate (Opportunity cost) înțelegem efortul financiar pe care l-ar presupune cea mai bună alternativă la care se renunță când se ia o decizie economică. De costurile de oportunitate trebuue să țină cont atât peersoanele fizice, cât și cele juridice. Decizia economică poate să privească probleme de producție sau de achiziție. O persoană care va alege să cumpere un obiect, va renunța la un altul, din cauza resurselor financiare finite. O firmă va trebui să aleagă ce produs să realizeze, pentru că resursele economice sunt rare.

De exemplu, o companie are resurse pentru  a produce 100 de bunuri x sau 300 de bunuri y. Prețul bunului x este de 5 u.m și cel al bunului y este de 2 u.m. Exprimat în produse, costul de oportunitate va fi:

  • de 300 de bunuri y, dacă se alege specializarea pe producția produsului x;
  • de 100 de bunuri x, dacă se alege specializarea pe producția produsului y;

Cunoaștem prețurile celor două produse și putem calcula și valoare monetară a costurilor de oportunitate. Astfel:

  • dacă firma se specializează pe produsul x, avem

Co = y * Py = 300*2 = 600 u.m.

  • dacă firma se specializează pe produsul y, avem

Co = x * Px = 100*5 = 500 u.m.

Toate resursele pot fi folosite în moduri alternative, deci fiecare acțiune umană are costuri de oportunitate asociate. Costurile de oportunitate au un rol fundamental în economie pentru că permit realizarea analizelor cost-beneficiu. Aceste costuri au rol doar în procesul decizional, ele neputând fi înregistrate în contabilitate.