Cost de aprovizionare (Supply cost)

Costurile de aprovizionare (Supply cost) reprezintă totalitatea cheltuielilor care apar, în amonte, pe lanțul logistic, pentru agenții economici.  Acestea se referă la cheltuielile efectuate de o firmă pentru a-și asigura materiile prime și alte elemenete necesare producției. Un cost de aprovizionare poate să includă de la costurile propriu zise ale resurselor, la costurile de transport etc.