Cost de aprovizionare

Costurile de aprovizionare (Supply cost) reprezintă totalitatea cheltuielilor care apar, în amonte, pe lanțul logistic, pentru agenții economici.  Acestea se referă la cheltuielile efectuate de o firmă pentru a-și asigura materiile prime și alte elemenete necesare producției. Un cost de aprovizionare poate să includă de la costurile propriu zise ale resurselor, la costurile de transport, cheltuieli cu birotica etc. De obicei, aceste cheltuieli, alături de cele salariale, au cea mai mare pondere în costul total de producție al unei organizații.

cost de aprovizionare
Money back icons created by surang – Flaticon

Practic, acesta se referă la cheltuielile făcute de firme pentru achiziționarea de materii prime sau alte intrări necesare în procesul de producție. Costul de aprovizionare este o sumă de bani pe care firma și-o recuperează din vânzarea de produse. Materiile prime sunt utilizate pentru realizarea de produse finale. Acestea sunt vândute și cu veniturile obținute se reia ciclul de producție.

Ponderea costurilor de aprovizionare va diferi în funcție de specificul afacerii. De obicei, serviciile se bazează mai mult pe utilizarea factorului muncă, deci presupun utilizarea unei cantități reduse de intrări materiale. Producția este dependentă de intrările de resurse materiale. Acestea sunt prelucrate și transformate în bunuri finale destinate consumului. Pentru firmele specializate în vânzări, costurile de aprovizionare se referă la cheltuielile efetuate pentru formarea stocurilor.