Dihotomie clasică (Classical dichotomy)

Prin dihotomie clasică (Classical dichotomy) înțelegem ideea, atribuită în special economiștilor clasici, că variabilele reale și cele nominale pot fi analizate separat. Practic, pentru ca așa ceva să fie posibil ar trebui ca banii să aibă un efect neutru în economie. De exemplu, nivelul producției fizice (variabila reală) să nu fie afectat de valoarea producției exprimată monetar (variabile nominală). Pentru ca acest lucru să fie posibil ar trebui ca banii să afecteze doar prețurile absolute ale produselor, nu și pe cele relative, fapt care nu se prea întâmplă în lumea reală.