Dihotomie (Dichotomy)

Prin dihotomie (Dichotomy) înțelegem divizarea unui concept în două părți care se exclud reciproc sau sunt contradictorii.