Neutralitatea monedei (Currency neutrality)

Neutralitatea monedei (Currency neutrality) este o teorie economică potrivit căreia modificările din oferta de bani produc schimbări doar în variabilele nominale. Cu alte cuvinte, creșterea cantității de bani nu afectează variabilel reale. Mai precis, moneda suplimentară de pe piață afectează variabile precum nivelul prețurilor sau al salariilor. Variabile precum nivelul producției sau structura economiei naționale nu cunosc modificări. Teoria este una nerealistă pentru că ignoră interdependențele profunde din economie.