Dinamică economică

Dinamica economică (Economic dynamics) se referă la analiza unui model economic în care rezultatele sunt în continuă schimbare. Modelul dinamic este mult mai adecvat pentru analiza economică decât modelele statice propuse în teoria neoclasică. Acesta  își propune să corecteze lipsurile modelor statice de analiză a fenomenelor economice. Majoritatea modelelor neoclasice pleacă de la o ipoteză eronată, că o singură variabilă se modifică, deci de la condiții de caeteris paribus.

dinamică economică
Dynamic icons created by Freepik – Flaticon

Într-un model dinamic, mult mai apropiat de realitate, variabilele (capitalul, tehnicile de producție, rata dobânzii, rata investițiilor etc.) sunt într-o schimbare continuă. Acestea se influențează reciproc, motiv pentru care analiza implică un grad mai ridicat de complexitate.