Dobândă ajustată (Adjusted interest)

Prin dobândă ajustată (Adjusted interest) înțelegem o remunerație pentru împrumutul unui capital care presupune o ajustare a principalului cu dobânda datorată. De exemplu, la un credit pe doi ani, după primul an, la principal (suma împrumutată) se adaugă dobânda neachitată. Noua dobândă se calculează la noul principal (dobânda împrumutată plus dobânda pentru primul an al creditului). Astfel, are loc o ajustare a sumei datorate.