Dobândă compusă (Compound interest)

Prin dobândă compusă (Compound interest) înțelegem suma de bani ajustabilă plătită de o bancă proprietarului unui depozit cu termene multiple de maturitate. Valoarea dobânzii compuse se ajustează la termenele depozitului deoarece este raportată la capitalul acumulat (principalul + dobânzile din perioadele precedente). Astfel, pentru un depozit cu capitalizare anuală, dobânda va fi recalculată în funcție de noul principal. Principalul din anul doi va fi egal cu principalul din anul întâi plus dobânda aferentă anului întâi. În anul trei, principalul va fi egal cu principialul din anul doi plus dobânda aferentă anului doi.