Rata dobânzii Lombard

Rata dobânzii Lombard (Lombard rate) este percepută de băncile centrale atunci când acordă împrumuturi pe termen scurt către băncile comerciale. De asemenea, rata dobânzi Lombard este utilizată și când aceste împrumuturi sunt prelungite. Împrumuturile acordate de către băncile centrale celor comerciale au drept scop echilibrarea pe termen scurt a băncilor comerciale.

Rata dobânzii Lombard
Profit margin icons created by Sea.icon – Flaticon

Instituțiile financiare apelează la finanțarea de la Banca Centrală atunci când nu pot obține resurse financiare de pe piață. De exemplu, dacă depozitele din cadrul băncilor nu acoperă necesarul monetar, acestea pot apela la credite Lombard. În acest caz, Banca Centrală are rol de împrumutător de ultimă instanță.