Dobândă real pozitivă

Prin dobândă real pozitivă (Real positive interest) înțelegem situația în care dobânda nominală ajustată cu rata inflației, are o valoare pozitivă. Altfel spus, aceasta acoperă creșterea prețurilor din perioada de referință. Când dobânda este real pozitivă, depozitele bancare sunt atractive. Banii păstrați în depozite acumulează valoare și la momentul scadenței au o putere de cumpărare mai ridicată decât la constituire. Putem calcula rata reală a dobânzii cu ajutorul următoarei formule:

dr = dn – ri

unde,

  • dr – rata reală a dobânzii;
  • dn – rata nominală a dobânzii;
  • ri – rata inflației.
dobândă real pozitivă
Profit icons created by gungyoga04 – Flaticon

Să luăm ca exemplu o bancă oferă o dobândă de 5% pentru depozite pe o piață unde rata anuală a inflației este de 3%. Calculăm utilizând formula enunțată anterior.

dr = 5% -3% = 2%

Dobânda este pozitivă, deci capitalul din depozitele bancare va crește și în termeni reali.

Vezi și dobândă real negativă.