Dobândă real negativă

Prin dobândă real negativă (Real negative interest) înțelegem situația în care dobânda nominală, ajustată cu rata inflației, are o valoare negativă. Altfel spus, aceasta nu acoperă creșterea prețurilor din perioada de referință. Când dobânda este real negativă, depozitele bancare nu sunt atractive. Banii păstrați în depozite își pierd valoarea și la scadență au o putere de cumpărare mai scăzută ca la constituire. Putem calcula rata reală a dobânzii cu ajutorul următoarei formule:

dr = dn – ri

unde,

  • dr – rata reală a dobânzii;
  • dn – rata nominală a dobânzii;
  • ri – rata inflației.
dobândă real negativă
Low-price icons created by Freepik – Flaticon

Să luăm ca exemplu o bancă oferă o dobândă de 3% pentru depozite pe o piață unde rata anuală a inflației este de 5%. Calculăm utilizând formula enunțată anterior.

dr = 3% – 5% = – 2%

Dobânda este negativă, deci capitalul din depozitele bancare va scădea în termeni reali. Suma nominală din depozit va crește cu 3%, dar puterea de cumpărare a capitalului total va scădea cu 2%.

Vezi și dobândă real pozitivă.