Dobândă real negativă (Real negative interest)

Prin dobândă real negativă (Real negative interest) înțelegem situația în care dobânda nominală, ajustată cu rata inflației, are o valoare negativă. Altfel spus, aceasta nu acoperă creșterea prețurilor din perioada de referință. Când dobânda este real negativă, depozitele bancare nu sunt atractive. Banii păstrați în depozite își pierd valoarea și la scadență au o putere de cumpărare mai scăzută ca la constituire.