Dreptul la muncă (Right to work)

Dreptul la muncă (Right to work) privește liberatea oamenilor de a munci și a se angajeze în activități productive. Aceștia nu trebuie să fie împiedicați în nici un fel să desfășoare activități lucrative. În plus, indivizii trebuie să accepte liber oferta de muncă care le este făcută. Altfel spus, nu trebuie să li se impună un anumit loc de muncă.