Drepturi de proprietate

Drepturile de proprietate (Property rights) privesc drepturile teoretice și legale, ale persoanelor fizice și juridice, de deținere și exploatare resurse. De exemplu, persoanele fizice sau juridice pot să dețină terenuri sau capital și să obțină venituri din exploatarea lor. Aceste drepturi de proprietate pot să acopere bunuri tangibile sau intangibile.

drept de proprietate
Property icons created by Atif Arshad – Flaticon

În principiu, aceste drepturi sunt inalienabile fără acordul proprietarilor. Există însă situații când proprietățile pot fi înstrăinate fără acordul expres al titularilor. De exemplu, o proprietate care este utilizată ca garanție pentru un credit poate fi executată silit, dacă nu se achită ratele la termenele convenite contractual. De asemenea, o proprietate care este într-o zonă de interes pentru un proiect de interes public poate fi expropriată. În acest caz este necesară și compensarea justă, la prețul pieței, a proprietarilor.