Due diligence al terților

Due diligence al terților (Third party due diligence) este un proces prin care o firmă verifică furnizorii de servicii, atunci când dorește să-și externalizeze o parte din proces. Acesta este o variantă de due diligence axată pe analiza terților. Scopul acestui proces constă în necesitatea înțelegerii riscurilor asociate cu externalizarea. Dacă terții vizați sunt de încredere și au dat randament în trecut, atunci se pot externaliza servicii către ei. Procesul poate fi reluat de fiecare dată când o firmă apelează la un terț pentru externalizarea unei părți a procesului.

due dilligence al terților
Provider icons created by Eucalyp – Flaticon

Cu ajutorul unei analize de acest gen, o companie poate evita colaborările cu furnizori sau clienți problematici. Analiza poate să acopere o multitudine de aspecte, de la soliditatea financiară a potențialului partener, riscurile asociate cu colaborarea, comportamentul său anterior, probleme judiciare etc.

Pe piață există o multitudine de firme cu care o persoană juridică ar putea colabora. La tranzacțiile mici se pot asuma riscuri, dar când este vorba de colaborări mai serioase, neseriozitatea unui partener poate împinge o firmă într-o zonă de faliment.

Verificarea partenerilor, existenți și potențiali, are un rol preventiv. Este o metodă prin care se încearcă controlul riscurilor în amonte și în aval.