Capital financiar (Financial capital)

Capitalul financiar (Financial capital) se referă la orice resursă economică măsurabilă în termeni monetari (venituri din activitate și din finanțări externe), care este utilizată de persoanele juridice pentru aprovizionarea cu materii prime, realizarea de produse și servicii și comercializarea lor.