Conformare fiscală (Tax compliance)

Prin conformare fiscală (Tax compliance) ne referim la adoptarea de către contribuabil a unui comportament responsabil. De exemplu, acesta ar putea fi caracterizat prin respectarea legislației specifice și plata taxelor și impozitelor în termenul legal.