Evaziune fiscală (Tax evasion)

Prin evaziune fiscală (Tax evasion) înțelegem activitatea ilegală prin care se evită plata taxelor către stat pentru o activitate economică. Evaziunea are loc prin evitarea totală a plății taxelor sau prin declararea unei activități economice mai restrânse. Persoanele fizice și juridice care aleg evaziunea o fac pentru a obține reducerea sarcinii fiscale.