Ecart deflaționist (Deflationary gap)

Ecartul deflaționist (Deflationary gap) este un concept macroeconomic prin care se măsoară diferența dintre PIB-ul potențial și cel real. Când PIB-ul potențial este superior celui real ne aflăm într-o situație de ecart deflaționist. În acest caz, deoarece unele resurse economice sunt subutilizate (sau alocate ineficient), prețurile au tendința să scadă. Politicile guvernamentale și cele monetare ar trebui să stimuleze investițiile care să ducă la creșterea PIB-ului real până la nivelul celui potențial. Exemple de politici prin care PIB-ul real poate fi stimulat sunt:

  • creșterea cheltuielilor publice;
  • reducerea dobânzii de referință;
  • cumpărarea de titluri de valoare de pe piață;
  • etc.