Ecart inflaționist

Ecartul inflaționist (Inflationary gap) este un concept macroeconomic prin care se măsoară diferența dintre PIB-ul real și cel potențial. Atunci când PIB-ul real este superior celui potențial se consideră că avem un ecart inflaționist, pentru că, în acest caz, există mai multă monedă pe piață decât ar fi necesar. Ecartul inflaționist este combătut, de obicei, prin politici guvernamentale și monetare precum:

  • reducerea cheltuielilor publice;
  • emiterea de titluri de valoare pentru a putea retrage banii suplimentari de pe piață;
  • creșterea dobânzii de referință pentru a crește atractivitatea depozitelor și a o reduce pe cea a creditelor;
  • etc.

Vezi și ecart deflaționist.

ecart inflaționist
Gdp icons created by Eucalyp – Flaticon