Ecodezvoltare (Eco-development)

Ecodezvoltarea (Eco-development) se referă la strategiile de dezvoltare locale, regionale sau naționale, adaptate la potențialul regiunii în care sunt aplicate. Strategiile optime de ecodezvoltare presupun utilizarea rațională a resurselor naturale și implementarea de tehnologii care sunt non-invazive cu mediul. Prin strategiile de ecodezvoltare se urmărește formarea unor economii care să existe în armonie cu natura, echilibrate și sustenabile.