Ecodezvoltare

Ecodezvoltarea (Eco-development) se referă la strategiile de dezvoltare locale, regionale sau naționale, adaptate la potențialul regiunii în care sunt aplicate. Strategiile optime de ecodezvoltare presupun utilizarea rațională a resurselor naturale și implementarea de tehnologii care sunt non-invazive cu mediul. Prin strategiile de ecodezvoltare se urmărește formarea unor economii care să existe în armonie cu natura, echilibrate și sustenabile. O economie sustenabilă  se va baza în special pe exploatarea resurselor regenerabile. Utilizarea acestora are un impact minim asupra mediului. Folosirea resurselor regenerabile va fi organizată conform principiilor bioeconomiei. De asemenea, dezvoltarea ecologică a planetei presupune creșterea gradului de reciclare, dacă e posibil, până la 100%.

ecodezvoltare
Eco friendly icons created by Vlad Szirka – Flaticon