Econometrie

Econometria (Econometrics) este ramura economiei care se folosește de metode matematice și statistice pentru a analiza și descrie sisteme economice. În econometrie se utilizează modele cantitative, statistice și matematice, pentru testarea și validarea ipotezelor economice și prognozarea trendurilor financiare viitoare. Practic, acest domeniu încearcă să explice relațiile empirice dintre diferite variabile economice. Econometria împreună cu știința datelor oferă un instrumentar care permite o analiză mult mai profundă a pieței.

econometrie
Statistics icons created by Freepik – Flaticon

Metodele specifice econometriei pot fi utilizate pentru:

  • realizarea de prognoze macroeconomice;
  • prognozarea trendurilor diferitelor variabile;
  • estimarea cererii viitoare pentru diferite bunuri economice;
  • estimarea efectelor investițiilor asupra PIB-ului viitor;
  • analizarea efectelor politicilor monetare, bugetare, fiscale;
  • etc.