Econometrie (Econometrics)

Econometria (Econometrics) este ramura economiei care se folosește de metode matematice și statistice pentru a analiza și descrie sisteme economice. În econometrie se utilizează modele cantitative, statistice și matematice, pentru testarea și validarea ipotezelor economice și prognozarea trendurilor financiare viitoare.