Econometrie (Econometrics)

Econometria (Econometrics) este ramura economiei care se folosește de metode matematice și statistice pentru a analiza și descrie sisteme economice. În econometrie se utilizează modele cantitative, statistice și matematice, pentru testarea și validarea ipotezelor economice și prognozarea trendurilor financiare viitoare. Econometria împreună cu știința datelor oferă un instrumentar care permite o analiză mult mai profundă a pieței.