Echitate salarială (Pay equity)

Prin echitate salarială (Pay equity) înțelegem procesul reducerii inegalităților din remunerarea muncii, între diverși salariați. Aceste inegalități apar din diferite motive precum rasa, genul, vârsta etc. Singurele diferențe salariale acceptabile sunt cele legate de domeniul de activitate, de calitatea muncii prestate și de productivitatea angajaților. Prin eliminarea inechităților salariale se urmărește formarea unei piețe a muncii etice și transparente.