Echitate salarială (Pay equity)

Prin echitate salarială (Pay equity) înțelegem procesul reducerii inegalităților din remunerarea muncii, între diverși salariați. Aceste inegalități apar din diferite motive precum rasa, genul, vârsta etc. Singurele diferențe salariale acceptabile sunt cele legate de domeniul de activitate, de calitatea muncii prestate și de productivitatea angajaților. Prin eliminarea inechităților salariale se urmărește formarea unei piețe a muncii etice și transparente.

echitate salarială
Bathroom icons created by alkhalifi design – Flaticon

Este de notorietate problema discriminării salariale dintre bărbați și femei. Istoric, femeile din câmpul muncii au fost discriminate pe partea de salarizare. Justificarea principală a angajatorilor a fost că femeile își întrerupeau cariera în perioadele de maternitate. În țările dezvoltate se depun  eforturi constante pentru reducerea acestui decalaj, dar încă nu s-a ajuns la parittate.