Productivitate

Productivitatea (Productivity) este un indicator care se calculează ca o rată între nivelul producției realizate și cel al resurselor utilizate. Practic, prin productivitate se măsoară cât de eficient sunt utilizate intrările de capital sau muncă pentru a obține un anumit nivel al producției. De exemplu, producția se poate raporta la câte ore de muncă se folosesc în activitatea economică (resurse umane folosite). În acest fel, se pot calcula câte ore de muncă sunt necesare pentru o unitate de produs.

Wfp = q/fp

unde,

  • Wfp – productivitatea factorului de producție;
  • q – producția realizată;
  • fp – factorul de producție la care ne raportăm.

Practic, productivitatea se calculează prin raportarea rezultatului activității la un factor de producție. În practică, cea mai întâlnită formă este cea a productivității muncii, dar uneori se utilizează și cea a capitalului. Nu există însă limite privind factorii de producție utilizați. Firmele pot calcula productivitatea prin raportare la orice factor de producție.

productivitate
Labor icons created by Uniconlabs – Flaticon

Vezi și productivitatea muncii și cea a capitalului.