Productivitate (Productivity)

Productivitatea (Productivity) este un indicator care se calculează ca o rată între nivelul producției realizate și cel al resurselor utilizate. Practic, prin productivitate se măsoară cât de eficient sunt utilizate intrările de capital sau muncă pentru a obține un anumit nivel al producției. De exemplu, producția se poate raporta la câte ore de muncă se folosesc în activitatea economică (resurse umane folosite). În acest fel, se pot calcula câte ore de muncă sunt necesare pentru o unitate de produs.