Productivitatea aparentă a muncii

Productivitatea aparentă a muncii (Aparent labour productivity) se referă la raportul calculat între valoarea adăugată creată de companie împărțită la numărul de angajați. Acest raport se exprimă în unități monetare per angajat.

O modalitatea de a calcula productivitatea aparentă a muncii este prin raportarea profitului brut la numărul total de angajați. Cu alte cuvinte, profitul mediu reflectă productivitatea aparentă a unui angajat.

Productivitatea aparentă a muncii

Pentru o valoare mai precisă se poate calcula productivitatea aparentă per oră de muncă. Astfel ar putea fi corectate situațiile în care firmele au angajați cu norme care au durate diferite. O altă soluție, pentru obținerea unui rezultat mai corect, constă în raportarea valorii adăugate la totalul normelor întregi. Aici ar trebui adunate și normele parțiale ca fracții. În acest fel, se pot obține o productivitate aparentă mai corectă, pentru că raportarea se face la o bază similară.

productivitatea aparentă a muncii
Project manager icons created by juicy_fish – Flaticon