Productivitatea aparentă a muncii (Aparent labour productivity)

Productivitatea aparentă a muncii (Aparent labour productivity) se referă la raportul calculat între valoarea adăugată creată de companie împărțită la numărul de angajați. Acest raport se exprimă în unități monetare per angajat.

O modalitatea de a calcula productivitatea aparentă a muncii este prin raportarea profitului brut la numărul total de angajați. Cu alte cuvinte, profitul mediu reflectă productivitatea aparentă a unui angajat.

Productivitate aparentă a muncii

Pentru o valoare mai precisă se poate calcula productivitatea aparentă per oră de muncă. Astfel ar putea fi corectate situațiile în care firmele au angajați cu norme  care au durate diferite. O altă soluție, pentru obținerea unui rezultat mai corect, constă în raportarea valorii adăugate la totalul normelor întregi. Aici ar trebui adunate și normele parțiale. În acest fel, se pot obține o productivitate aparentă mai corectă, pentru că raportarea se face la o bază similară.