Economia mediului

Economia mediului (Environmental economics) este ramura științei economice care studiază impactul financiar al politicilor de mediu asupra activității economice. Specialiștii din această ramură își pot aduce contribuția în dezvoltate de politici de mediu cu impact minimal asupra finanțelor companiilor. Această ramură abordează probleme frecvente precum costurile sau beneficiile politicilor de mediu. De exemplu, politicile care urmăresc să combată poluarea aerului și a apei, reciclarea deșeurilor, stocarea deșeurilor nereciclabile, încălzirea globală etc. Implementarea măsurilor de protecție a mediului este costisitoare și companiile trebuie să aibă timpul necesar implementării lor.

Economia mediului
Environment icons created by Eucalyp – Flaticon

Practic, acest domeniu încearcă să propună o soluție pentru o economie cu un consum echilibrat, bazat în special pe resurse regenerabile, și cu un impact minim asupra mediului.