Economia abundenței (Economics of abundance)

Economia abundenței (Economics of abundance) este un concept utopic propus de către Wolfgang Hoeschele în lucrarea The economics of abundance: A political economy of freedom. Wolfgang Hoeschele și-a construit modelul ca pe o critică la abordarea tradițională, bazată pe raritatea resurselor. În opinia lui, deoarece sistemul promovează produsele rare, au apărut instituții care generează raritate și prin desființarea acestora s-ar putea ajunge la un sistem bazat pe o mai mare echitate socială, cu un rol mai mare al proprietăților comune. În acest sistem ar fi posibilă o mai mare abundență economică.