Economie simbolică

Economia simbolică (Symbolic economy) este un concept popularizat după utilizarea sa de Sharon Zukin în lucrarea The culture of cities. Conceptul de economie simbolică este asociat cu transformările proceselor productive și distributive prin intrări și ieșiri bazate pe simboluri și cunoștințe. De exemplu, Sharon Zukin clasifică datele, cunoștințele organizaționale, fluxurile de informații, evoluțiile tehnologice drept mărfuri simbolice. Aceste mărfuri simbolice au devenit la fel de esențiale pentru viață precum hrana, îmbrăcămintea și energia. În economiile dezvoltate, în ultima jumătate de secol, mărfurile simbolice au fost  factorii care au antrenat creșterea economică.

economie simbolică
Question icons created by muh zakaria – Flaticon

Chiar și în prezent, industriile care sunt bazate pe simboluri și cunoștințe promit cele mai mari creșteri economice. De exemplu, industria tehnologiei informaționale și ramura ei bazată pe inteligență artificială.