Economie simbolică (Symbolic economy)

Economia simbolică (Symbolic economy) este conceptul popularizat după ce utilizarea de către Sharon Zukin în lucrarea The culture of cities. Conceptul de economie simbolică este asociat cu transformările proceselor productive și distributive prin intrări și ieșiri bazate pe simboluri și cunoștințe. De exemplu, Sharon Zukin clasifică datele, cunoștințele organizaționale, fluxurile de informații, evoluțiile tehnologice drept mărfuri simbolice. Aceste mărfuri simbolice au devenit la fel de esențiale pentru viață precum hrana, îmbrăcămintea și energia. În economiile dezvoltate, mărfurile simbolice au fost în ultima jumătate de secol factorii care au antrenat creșterea economică.