Economie regională (Regional economics)

O economie regională (Regional economics) se ocupă cu studiul modului în care sunt distribuite facilitățile de producție și populația între regiunile unei țări. De asemenea, aceasta analizează performanța economică a acestor regiuni, individual și comparativ. Practic, aceasta studiază diferențele și relațiile dintre regiuni, apărute ca urmare a distribuției imperfecte a resurselor. Studiile care analizează problemele economiei generale sunt esențiale în elaborarea politicii de investiții publice dintr-o țară.