Economia educației

Economia educației (Education economics) este o ramură a economiei care studiază probleme legate de educație, precum oferta și cererea pentru acest serviciu public, reglementările legale, modul de finanțare și de organizare. Piața are anumite particularități datorită specificului educației. Aceasta este extrem de reglementată, o mare parte din ofertă este controlată de stat și se utilizează extensiv subvenții publice. Existența a două sisteme de educație, public și privat, interferează puternic cu formarea prețurilor pe piață.

economia educației
Education icons created by Freepik – Flaticon

Pe de altă parte, pe această piață cererea este cunoscută anticipat. Educația este obligatorie și populația unei țări este cunoscută statistic. Orice școală poate să-și estimeze cu destulă precizie dimensiunea colectivului viitor.