Economie bazată pe servicii

O economie bazată pe servicii (Service economy) se referă la o țară în care activitățile sectorului terțiar au ponderea dominantă. Într-o economie a serviciilor, activitățile terțiare primează în detrimentul celor din sectorul primar sau secundar.

(2) Termenul de economie a serviciilor este utilizat uneori și pentru a desemna  o țară care are sectorul terțiar dezvoltat. Aceasta își formează produsul intern brut în special din servicii și nu din agricultură sau industrie. De exemplu, un stat insular poate să fie specializat în oferirea de servicii turistice. Acesta poate să aibă și unele activități agricole sau industriale, dar turismul este principalul contribuitor la formarea produsului intern brut.

economie bazată pe servicii
Sunbed icons created by Freepik – Flaticon