Economie bazată pe servicii (Service economy)

O economie bazată pe servicii (Service economy) se referă la o țară în care activitățile sectorului terțiar au ponderea dominantă. Într-o economie a serviciilor, activiățile terțiare primează în detrimentul celor din sectorul primar sau secundar.

(2) Termenul de economie a serviciilor este utilizat uneori și pentru a desemna sectorul terțiar al economiei.