Sector terțiar

Sectorul terțiar (Tertiary sector) reprezintă acea parte a unei economii care reunește activitățile de producere a serviciilor. În economiile dezvoltate, are o pondere mai ridicată decât sectorul primar și cel secundar. În aceste economii, ponderea serviciilor în formarea PIB-ului este de 60-70%. În cadrul acestui sector terțiar pot fi cuprinse atât serviciile private (comerț, transporturi, financiar, HoReCa etc.), cât și cele publice (administrație publică, sănătate, servicii sociale etc.).

sector terțiar
Contact icons created by Freepik – Flaticon

Țările care au sectorul terțiar puternic sunt considerate a fi cele mai dezvoltate. De obicei, serviciile presupun acordare de atenție individuală clienților. Din această cauză, ele încorporează mai multă valoare adăugată. În principiu, o economie a serviciilor își va permite să importe produse finite și materii prime.