Sector primar

Un sector primar (Primary sector) reprezintă acea parte a unei economii care reunește activitățile specializate în exploatarea resurselor naturale. Exemple de activități specifice sectorului primar sunt agricultura, pescuitul, mineritul, silvicultura, exploatarea petrolului și gazului etc. Sectorul primar are o pondere mai mare în economiile țărilor mai slab dezvoltate. Pe măsură ce o economie evoluează, are loc o creștere a importanței sectorului secundar și a celui terțiar.

Sector primar
Agriculture icons created by pongsakornRed – Flaticon

O economie care este dependentă de exploatarea resurselor primare va fi mai vulnerabilă la crizele economice. În timpul acestor perioade, prețurile materiilor prime devin extrem de volatile pentru că are loc o scădere a cererii în aval. Cum acestea nu reușesc să mai exporte suficient, nu mai au nici resursele financiare pentru a realiza importuri.