Sector secundar

Sectorul secundar (Secondary sector) reprezintă acea parte a unei economii care reunește activitățile manufacturiere. Produselor finite sunt realizate în cadrul proceselor manufacturiere prin transformarea resurselor exploatate în sectorul primar. În cadrul unui sector secundar sunt realizate produse tangibile cu funcționalități căutate pe piață. Activitățile din sectorul secundar sunt considerate strategice în multe țări, pentru că producția internă de bunuri scade dependența de importuri.

sector secundar
Industry icons created by Eucalyp – Flaticon

Țările care au sectorul secundar puternic pot fi considerate pe o treaptă superioară de dezvoltare, față de cele cu sectorul primar. Acestea nu se mai limitează să exporte materiile prime la prețul pieței. Ele realizează, pe plan intern, produse cu valoare adăugată mare.