Sector secundar (Secondary sector)

Sectorul secundar (Secondary sector) reprezintă acea parte a unei economii care reunește activitățile manufacturiere. Produselor finite sunt realizate în cadrul proceselor manufacturiere prin transformarea resurselor exploatate în sectorul primar. În cadrul unui sector secundar sunt realizate produse tangibile cu funcționalități căutate pe piață. Activitățile din sectorul secundar sunt considerate strategice în multe țări, pentru că producția internă de bunuri scade dependența de importuri.