Economie externă

Conceptul de economie externă (Foreign economy) se referă la economia unei țări diferite de cea în care se realizează analiza. De exemplu, pentru noi economia oricărei alte țări este una externă. Practic, aceasta cuprinde activitățile de producție și schimburile comerciale din cadrul acelei țări. Aceasta poate fi analizată prin opoziție cu o economie internă. Astfel, se pot utiliza indicatorii macroeconomici ai economiilor externe pentru a evalua performanțele celei interne. De exemplu, se pot compara valorile produsului intern brut per capita, rata inflației, rata șomajului, nivelul deficitului bugetar etc. Când se realizează analize pe perioade mai lungi de timp, se poate înțelege de ce o economie evoluează într-un anumit fel.

economie externă
External icons created by Design Circle – Flaticon