Economie internă

Conceptul de economie internă (Domestic economy) se referă la sistemul de organizare al activităților comerciale, productive și monetare dintr-o țară sau regiune. Practic, aceasta include toate activitățile economice care au loc într-o țară.  Evaluarea stării de sănătate a unei economii interne se realizează în special prin analizarea principalilor indicatori macroeconomici (PIB, rata inflației, rata șomajului etc.).

economie internă
Economics icons created by orvipixel – Flaticon

Conceptul poate fi analizat în opoziție cu cel de economie externă. Practic acesta se limitează la analiza relațiile economice care se formează într-o țară de referință. Înțelegerea economiei interne în raport cu cele externe este esențială în stabilirea politicilor fiscale, monetare și bugetare ale unei țări.

(2) Conceptul de economie internă se poate referi și la sumele de bani economisite în cadrul unei organizații. De exemplu, acesta se poate referi la reducerea costurilor prin realizarea de economii de scară, prin tăierea unor cheltuieli etc.