Economie gri

Prin economie gri (Gray economy) înțelegem activitățile care au posibilitatea să fie legale, dar nu sunt înregistrate, reglementate sau declarate în totalitate. Aceste activități nu sunt prinse în statistici și nici nu pot fi estimate cu precizie. Din această cauză, este extrem de dificilă estimarea PIB-ului total dintr-o țară. De exemplu, în multe localuri se declară doar o parte din vânzările de băuturi, diferența nefiind fiscalizată. Similar, o practică întâlnită frecvent în imobiliare presupune declararea unui preț inferior pentru a se plăti mai puține impozite. Procentul economiei gri în cea totală depinde de gradul de conformare fiscală pe care îl au cetățenii. Un rol important îl are și capacitatea autorităților de control de a combate acest tip de activități.

economie gri
Shake-hands icons created by LAFS – Flaticon