Economie mondială

Prin economie mondială (Global economy) înțelegem toate activitățile și relațiile economice care se formează în jurul lumii. Economiile naționale și regionale sunt puternic interconectate. Acestea se bazează pe importuri și exporturi de materii prime, componente și produse finite. Toate aceste interdependențe fac ca problemele dintr-o economie să se transmită și în alte părți ale lumii.

economie globală
Coorperation icons created by Iconjam – Flaticon

Dintre elementele cheie ale economiei mondiale, menționăm:

  • Comerțul internațional – toate schimburile care au loc între diverșii parteneri din toate țările lumii.
  • Investițiile străine directe – toate investițiile realizate în alte țări decât cea de reședință.
  • Fluxurile de capital de pe piețele financiare – Capitalul circulă cu relativă ușurință între țările lumii.
  • Lanțurile logistice globale – O mare parte a activităților economice se bazează pe importuri și exporturi de materii prime, componente și produse finite. În acest context, lanțurile de aprovizionare sunt esențiale.
  • Instituțiile internaționale – Există o serie de organizații internaționale precum OMC, FMI și Banca Mondială care au un rol esențial în coordonarea și reglementarea economiei mondiale.