Economie normativă

Economia normativă (Normative economics) este acea parte a științei economice în care sunt emise judecăți normative și de valoare. Într-o economie normativă, alegerile între diferitele variante și scenarii se realizează pe baza unor aprecieri subiective asupra valorii.  Aceasta presupune emiterea de judecăți normative (ce ar trebui să fie) și de valoare (apreciate subiectiv) privind rezultatele economice și cele ale politicilor publice așteptate. Economia normativă poate fi analizată și în opoziție cu cea de tip pozitivă. Aceasta din urmă se bazează pe realizarea de analize și testări ale variabilelor măsurabile și pe enunțarea de aprecieri obiective.

economie normativă
Culture icons created by noomtah – Flaticon