Economie normativă (Normative economics)

Economia normativă (Normative economics) este acea parte a științei economice în care sunt emise judecăți normative și de valoare. Într-o economie normativă alegerile între diferitele variante și scenarii se realizează pe baza unor aprecieri subiective asupra valorii.  Aceasta presupune emiterea de judecăți normative (ce ar trebui să fie) și de valoare (apreciate subiectiv) privind rezultatele economice și cele ale politicilor publice așteptate.  Economia normativă poate fi analizată în opoziție cu cea pozitivă.