Economie pozitivă (Pozitive economics)

Economia pozitivă (Pozitive economics) privește acea parte a științei economice care utilizează mijloace obiective în realizarea analizelor. Aceasta se deosebește radical de economia normativă. Într-o economie pozitivă, fenomenele economice sunt analizate pe baza datelor existente cu privire la acestea. Rezultatele analizelor pozitive pot fi testate și validate. Cu ajutorul acestei ramuri se urmărește și prezicerea obiectivă a anumitor politici publice sau decizii de investiții, pe baza datelor existente și al unui model econometric.