Economie rurală (Rural economy)

Economia rurală (Rural economy) studiază modul de administrare a resurselor rurale și a activităților în care sunt utilizate acestea. Practic, prin economie rurală ne referim la partea științei economice care se ocupă cu studiul mediului rural. Acest domeniu se axează pe studiul activităților economice care sunt tipice unui mediu rural, de la agricultură la meșteșuri specifice.