FIFO (First in, first out)

FIFO (First in, first out) este metoda contabilă de realizare a inventarului care se traduce prin primul intrat, primul ieșit. Mărfurile și resursele achiziționate de companie sunt date în consum în ordinea intrării în gestiune. Metoda contabilă este utilă pe piețele cu inflație mică, unde costurile și marjele de profit pot fi ținute sub control.