FIFO (First in, first out)

FIFO (First in, first out) este metoda contabilă de realizare a inventarului care se traduce prin primul intrat, primul ieșit. Mărfurile și resursele achiziționate de companie sunt date în consum în ordinea intrării în gestiune. Metoda contabilă este utilă pe piețele cu inflație mică, unde costurile și marjele de profit pot fi ținute sub control. Metoda se pretează pentru bunurile perisabile, deoarece asigură consumul în ordinea intrării în depozit. Vezi și LIFO.

FIFO
Fifo icons created by Freepik – Flaticon

În perioadele inflaționiste, utilizarea acestei metode permite amânarea majorării prețurilor. Acest lucru se va întâmpla pentru că firma va vinde întâi primele produse intrate în stoc, care au avut costul de achiziție mai scăzut.