Inventar (Inventory)

Un inventar (Inventory) este o listă sau un registru în care se înregistrează activele, mărfurile, materiile prime, bunurile finalizate etc. care alcătuiesc averea unei firme. Procesul de inventariere este o activitate întreprinsă anual în fiecare firmă pentru a evalua și înregistra activele, mărfurile, materiile prime, bunurile finalizate etc.