Inventar (Inventory)

Un inventar (Inventory) este un registru în care se înregistrează activele, mărfurile, materiile prime, bunurile finalizate dintr-o firmă. Activele din această listă alcătuiesc averea unei firme. Procesul de inventariere este o activitate care trebuie să fie întreprinsă anual în fiecare firmă. În cadrul acestui proces se evaluează activele existente și se înregistreaază  noile echipamente, mărfuri, materii prime, bunuri finalizate etc.