Inventar

Un inventar (Inventory) este un registru în care se înregistrează activele, mărfurile, materiile prime, bunurile finalizate dintr-o firmă. Activele din această listă alcătuiesc averea unei firme. Procesul de inventariere este o activitate care trebuie să fie întreprinsă anual în fiecare firmă. În cadrul acestui proces se evaluează activele existente și se înregistrează  noile echipamente, mărfuri, materii prime, bunuri finalizate etc. Realizarea anuală a inventarului permite verificarea stocurilor, înregistrarea pierderilor neconștientizate, completarea lipsurilor etc.

inventar
Inventory icons created by Nhor Phai – Flaticon

Practica inventarului are un rol esențial în administrarea firmelor. Aceasta permite luarea deciziilor de piață în conformitate cu dotarea reală cu bunuri și active.