Activ

Un activ (Asset) este orice resursă economică, inclusiv creanță, care poate fi exprimată în bani, în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, în urma căreia se așteaptă obținerea de beneficii viitoare. Această resursă ar trebui să genereze un flux viitor de numerar; să reducă nivelul cheltuielilor; să îmbunătățească vânzările; etc. Activele pot include resurse financiare, echipamente de producție, produse software, brevete de invenție, drepturi de autor etc.
În contabilitate, activul este partea bilanțului în care se înregistrează utilizarea resurselor unor persoane juridice. Acesta prezintă imaginea de ansamblu a resurselor existente în patrimoniul persoanei juridice.

activ
Data flow icons created by orvipixel – Flaticon