Uzufruct

Conceptul de uzufruct (dreptul de uzufruct) este un drept acordat unei persoane, de către o altă persoană, care deține un bun în proprietate,  de a se folosi pe deplin de activul acestuia. Persoana care a obținut dreptul de uzufruct se obligă să-l restituie la încetarea relațiilor contractuale.

Conform articolului 703, din Codul Civil, dreptul de uzufruct permite utilizarea bunului altei persoane și culegerea fructelor acestuia. Dreptul de utilizare este similar cu cel al proprietarului, cu îndatorirea de conservare a substanței.