Uzufruct

Conceptul de uzufruct (dreptul de uzufruct) se referă la un drept acordat unui individ, de către o altă persoană, care deține un bun în proprietate,  de a se folosi pe deplin de activul acestuia. Acest drept este valabil pe perioada înțelegerii contractuale și a eventualelor prelungiri. Persoana care a obținut dreptul de uzufruct se obligă să restituie bunul către proprietar, la încetarea relațiilor contractuale.

Conform articolului 703, din Codul Civil, dreptul de uzufruct permite utilizarea bunului altei persoane și culegerea fructelor acestuia. Dreptul de utilizare este similar cu cel al proprietarului, cu îndatorirea de conservare a substanței. Altfel spus, beneficiarul dreptului trebuie să aibă grijă de starea în care se prezintă activul respectiv. Aceasta trebuie să predea bunul în starea de funcționare în care a fost recepționat.

De exemplu, o persoană poate să obțină dreptul de a utiliza automobilul unui proprietar, printr-un contract de închiriere sau de comodat. Individul va putea beneficia de automobil pe perioada contractului și va fi liber să-l utilizeze conform înțelegerii cu proprietarul.

uzufruct automobil
Image by naulicreative on Freepik

Desigur, dacă pe perioada contractului autoturismul va suferi daune din cauza beneficiarului acesta este obligat să le remedieze. El trebuie să returneze activul în starea în care a fost recepționat.