Telemunca

Telemunca (Remote work) este o activitate conștientă, cu scop productiv, prin care resursele economice sunt transformate în produse., în schimbul unei remunerații. Telemunca nu se desfășoară la punctul de lucru al persoanei juridice ci la o locație aleasă de angajat. Salariatul are libertatea să aleagă locul din care prestează activitatea.

În România telemunca (Remote Work) este reglementată prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Numele de telemuncă evocă perioada de început a activităților de la distanță,. În perioada respectivă, majoritatea activităților de la distanță erau din zona de suport telefonic (activități de call center). Inițial legea prevedea ca angajatul să specifice toate adresele de la care lucrează. Ulterior, prinr-un amendament a crescut flexibilitatea angajaților și libertatea de a nu declara de unde lucrează. De asemenea, există încă foarte multe controverse legate de obligațiile firmelor și angajaților în cazul telemuncii. De exemplu, nu este clar dacă este sau nu  necesară realizarea instructajelor PSI (Protecția și Stingerea Incendiilor) și SSM (Securitate și Sănătate în Muncă).

În timpul pandemiei a crescut exponențial utilizarea telemuncii în activitatea economică. Munca de la distanță a devenit extrem de populară, mai ales când angajații au conștientizat economiile de timp pe care le pot obține. Ridicarea restricțiilor legate de pandemie a dus la apariția a nenumărate conflicte între angajatori și salariați. Conflicte de acest tip au apărut în majoritatea țărilor, când angajatorii au încercat să-și aducă salariații înapoi în punctele de lucru.