Economii de scară orizontale (Horizontal economies of scale)

Prin economii de scară orizontale (Horizontal economies of scale) înțelegem reducerea costurilor medii obținută în cadrul companiilor care își diversifică producția. În acest caz, economii de scară orizontale pot fi obținute printr-o utilizare mai eficientă a resurselor tehnice și umane. De exemplu, o firmă care dezvoltă două produse ar putea folosi, în mare parte, aceeași infrastructură fizică și tehnică. În plus, ar  trebui să suplimenteze doar schema de angajați direcți. Ambele produse ar putea fi coordonate cu aceleași departamente administrative și de afaceri. Astfel s-ar obține economii de scară față de situația în care bunurile ar fi obținute în firme separate.