Economii de scară orizontale

Prin economii de scară orizontale (Horizontal economies of scale) înțelegem reducerea costurilor medii care este obținută în cadrul companiilor prin diversificarea producției. În acest caz, economii de scară orizontale pot fi obținute printr-o utilizare mai eficientă a resurselor tehnice și umane. Reducerea costurilor medii nu provine doar din partea administrativă a afacerii. Diversificarea producției permite obținerea de economii din mai multe surse. Astfel, se poate optimiza consumul de resurse. Bucățile de material care ar fi fost clasificate drept deșeuri pot fi transformate în altfel de produse. O fabrică de mobilă ar putea utiliza resturile de scândură pentru a produce mici obiecte decorative. Economii se pot obține și firmele care dezvoltă produsel înrudite. Acestea pot optimiza costurile de  promovare, ambalare și transport. De asemenea, pe partea de forță de muncă specializată, un inginer de vârf ar putea superviza două fluxuri distincte de producție.

economii de scară orizontale
Scale icons created by Freepik – Flaticon

De exemplu, o firmă care dezvoltă două produse ar putea folosi, în mare parte, aceeași infrastructură fizică și tehnică. În plus, ar  trebui să suplimenteze doar schema de angajați direcți. Ambele produse ar putea fi coordonate cu aceleași departamente administrative și de afaceri. Astfel s-ar obține economii de scară față de situația în care bunurile ar fi obținute în firme separate.