Economii de scop (Economies of scope)

Prin economii de scop (Economies of scope) ne referim la reducerile de costuri obținute prin diversificarea producției. În urma diversificării, unele resurse sunt utilizate mai eficient, fapt care determină reducerea costurilor medii. De exemplu, costurile fixe medii se reduc în urma expansiunii capacitățlor de produție. Similar, spațiile de desfacere se utilizează mai eficient atunci când există o gamă mai complexă de produse.

Economii de scop (Economies of scope) se obțin atunci când costurile totale ale realizării acestor produse sunt mai mici decât dacă acestea ar fi confecționate separat. Acestea presupun utilizarea resurselor, proceselor și competențelor pentru realizarea unei varietăți mai mari de produse.