Economii de scop

Prin economii de scop (Economies of scope) ne referim la reducerile de costuri obținute prin diversificarea producției. În urma diversificării, unele resurse sunt utilizate mai eficient, fapt care determină reducerea costurilor medii. De exemplu, costurile fixe medii se reduc în urma expansiunii capacitățlor de producție. Similar, spațiile de desfacere se utilizează mai eficient atunci când există o gamă mai complexă de produse.

economii de scop
Shelf icons created by wanicon – Flaticon

Economii de scop se obțin atunci când costurile totale ale realizării acestor produse sunt mai mici decât dacă acestea ar fi confecționate separat. Acestea presupun utilizarea resurselor, proceselor și competențelor pentru realizarea unei varietăți mai mari de produse. Aceste economii nu se referă doar la ce se poate obține prin utilizarea comună a echipamentelor. Ele pot să rezulte și din serviciile asigurate de către celelalte departamente din cadul firmei.

De exemplu, un producător de sucuri care se lansează în producția de ape minerale ar putea obține astfel de economii prin utilizarea comună a unor echipamente. Astfel, pentru ambele tipuri de băuturi s-ar putea utiliza aceleași linii de ambalare și etichetare. În plus, firma are deja relații cu distribuitorii de băuturi și ar putea obține economii și pe partea de promovare și logistică.