Dobânda reală (Real Interest Rate)

Dobânda reală (Real Interest Rate) reprezintă dobânda nominală ajustată cu rata inflației. Aceasta reprezintă dobânda efectivă pe care o încasezi sau o plătești pentru împrumut. Aceasta poate fi calculată cu mai multe formule, cum ar fi:

Dobânda reală = (1 + dobânda nominală)/(1 + rata inflației) – 1

sau

Dobânda reală = Dobânda nominală – Rata Inflației