Dobânda reală (Real Interest Rate)

Dobânda reală (Real Interest Rate) reprezintă dobânda nominală ajustată cu rata inflației. Aceasta reprezintă dobânda efectivă pe care o încasezi sau o plătești pentru împrumut. Aceasta poate fi calculată cu mai multe formule, cum ar fi:

Dobânda reală = (1 + dobânda nominală)/(1 + rata inflației) – 1

sau

Dr = Dn – ri * Dn

unde,

  • Dr – dobândă reală;
  • Dn – dobândă nominală;
  • ri – rata inflației.