Dobânda nominală (Nominal interest rate)

Dobânda nominală (Nominal interest rate) se referă la remunerația în prețurile pieței pentru împrumutul unui capital. Dobânda nominală se referă la prețul convenit al împrumutului, exprimat în prețurile pieței.  Această sumă nu este ajustată cu rata inflației și nici nu este comisionată.  Pentru a afla câtă putere de cumpărare mai reflectă, ar trebui calculată dobânda reală.