Eficiență tehnologică (Technological efficiency)

Eficiența tehnologică (Technological efficiency) măsoară eficacitatea cu care sunt utilizate resursele într-o firmă pentru a produce un rezultat. O firmă este eficientă tehnologic când obține un maximum de producție cu intrări minime de materii prime, forță de muncă, capital și tehnologie. Pentru a evalua procesul de producție al unei firme ne putem folosi de rata eficienței tehnologice, a cărei formulă este:

unde:

  • Q realizat din intrările date reprezintă producția propriu zisă obținută;
  • Q maxim potențial cu intrările date reprezintă producția care ar fi putut fi obținută în condiții ideale.