Eficiență tehnologică

Indicatorul eficiență tehnologică (Technological efficiency) măsoară eficacitatea cu care sunt utilizate resursele într-o firmă pentru a produce un rezultat. O firmă este eficientă tehnologic când obține un maximum de producție cu intrări minime de materii prime, forță de muncă, capital și tehnologie. Pentru a evalua procesul de producție al unei firme ne putem folosi de rata eficienței tehnologice, a cărei formulă este:

eficiență tehnologică
eficiență tehnologică

unde:

  • „Q realizat din intrările date” reprezintă producția propriu zisă obținută;
  • „Q maxim potențial cu intrările date”  reprezintă producția care ar fi putut fi obținută în condiții ideale.

Să luăm ca exemplu un atelier de tâmplărie care produce scaune. Unitatea de producție a achiziționat o anumită cantitate de lemn, bureți, tapițerie, elemente de feronerie etc. Dacă tâmplarul ar dispune de scule de tăiere de mare precizie, materialele ar fi suficiente pentru realizarea a 120 de scaune. Atelierul este însă mic, multe lucrări se fac cu scule standard și apar des rebuturi. În condițiile acestea, producția efectivă este de 102 scaune.

Calculăm eficiența tehnologică utilizând formula anterioară.

Et = Qr/Qp *100

Et = 102/120 *100

Et = 85 * 100 = 85%

Atelierul are o eficiență de doar 85%. Indicat ar fi ca proprietarul să facă investiții pentru achiziția de echipamente tehnologice superioare.